Manifesto

"Space for Nature - Doğa için Alan, Doğa ve insan etkileşimini araştıran çok disiplinli bir sanat platformudur"

Bu proje, insan türünün Doğa’ya yaklaşımını yansıtmak için sanat, eylem ve yaşamın birlikte iç içe geçtiği, dünya çapında, uzun vadeli bir deneyim olmayı amaçlıyor. İnsanların Doğa'ya hükmetme düşüncesinin yarattığı yıkım bir kırılma noktasına geldi. İnsanın açgözlü yaradılışı, Dünya’yı, insanlığı ve insanlar dışındaki dünya sakinlerinin dirliğini tehdit ediyor. Yıkım, sadece küresel ısınmanın, doğal yaşam alanları kaybının, atığa yol açan, kirletici seri üretimin fiziksel tezahürleriyle değil, bunun yanında, savaşlara, zorunlu göç ve ekonomik krizlere götüren sosyal dokuda yıpranmalarla ortaya çıkıyor. Sosyal doku zarar gördükçe, halihazırda politik ve ekonomik olarak ötekileştirilmiş olanları da dengesiz bir biçimde etkiliyor. Bizler, sürdürülebilir ve Doğa’ya saygı duyan mevcut düşünce biçimlerini odağa getirmeyi ve yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bir araya gelerek, Doğa ile ilişkimizi nasıl yeniden tasarlayacağımızı yaratıcı bir şekilde düşünmenin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. 

Space for Nature - Doğa için Alan sanatçıları olarak, küresel ekolojik adalet için farkındalık yaratmak ve harekete geçmek için sanat üretiyoruz. Sanat ve yaşamın iç içe geçmiş olduğuna inanıyoruz: sorguluyoruz, yanıtlar veriyoruz, ifade ediyoruz ve eyleme geçiyoruz. 

Space for Nature - Doğa için Alan kapsayıcı, yenilikçi, etkileşimli olarak gelişen, farklı disiplinlerden sanatları içeren kolektif bir sanatçı girişimidir. Bizler çağdaş sanat formlarını kullanarak, Doğa ve insan etkileşimini sorguluyoruz. Bu süreç kendimizi gözlemlememizi ve böylece Doğa ile olan bireysel ilişkimizi sorgulamamızı sağlıyor. Toplumun farklı bireylerini de bu sürece katılmaya, kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetmeye ve yaratıcılığın getirdiği bağımsızlıkla Doğa ile nasıl daha iyi bir ilişki tasarlayabileceklerini fark etmeye teşvik ediyoruz. 

Yerel ve uluslararası kurumlar, sivil toplum örgütleri, bağımsız sanatçılar ve ilgili bireylerle işbirliği içinde çalışmayı; üretilen sanat eserleri x kapsayıcı etkinlikler ve erişilebilir sanat platformumuz www.spacefornature.org aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi, atölyelerimizi, seminer ve sanat etkinliklerimizi kapsayıcılığı vurgulayarak tasarlıyoruz. 

Halihazırda farklı sanat platformları dışında kalan, kendilerini dezavantajlı, engelli, farklı, fazla yaşlı ya da genç olarak tanımlayan bireylere ulaşmayı hedefliyoruz. Space for Nature - Doğa için Alan dezavantajlı aktörler dahil olmak üzere, toplumun her kesiminden bireyleri, yani herkesi Doğa-insan etkileşimi bağlamında bir araya getiren bir sanat platformudur. 

Sürecin 2 Safhası: Dijital ve Fiziksel 

Proje iki safhada gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır: 1. Dijital (Çevrimiçi görsel sanatlar platformu ve çevrimiçi etkinlikler) ve 2. Fiziksel (Performans sanatı, atölye çalışmaları) Dijital safhada, Doğa-insan etkileşimi üzerine sanatsal yaratımlar için alan yaratıyoruz. Katılımcıları, çağrılarımız aracılığıyla sanatsal üretimle bu sürece katılmaya ve sanat eserleriyle web sitemize başvurmaya davet ediyoruz. Başvurular herhangi bir sanat formunda ( tiyatro, resim, dans, video sanatı, çizim, heykel, görsel tasarım, vb.) olabilir. Bu eserleri web sitemizde yer alan sanal bir sergiye dahil etmeyi hedefliyoruz. Dijital safhanın bir başka boyutu olarak, çevrimiçi atölye çalışmaları, seminerler ve eğitim programları sunuyoruz. Böylece Doğa ile ilgili kendi fikirlerimizi geliştirmeyi ve sosyal fayda sunmayı hedefliyoruz. 

Fiziksel safhada, dijital safhadan seçilmiş bazı çalışmaları da içeren sanatsal prodüksiyonlar üretmeyi hedefliyoruz. Süreci bir sanat rezidansı ile destekleyerek, sahne içi ve sahne dışı alanlarda üretimler, doğa içinde ve mekâna özgü dans tiyatrosu prodüksiyonları, sergiler ve yayımlar, yani kapsayıcı ve çok disiplinli sanat prodüksiyonları ile dijital safhanın sanatsal üretimlerini ve etkilerini fiziksel safhaya taşımayı planlıyoruz. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, bu kolektif deneyimin kalıcı bir değişime katkıda bulunacağını umut ediyor ve buna inanıyoruz. Bu değişim, sanatsal gelişimle, sosyal aidiyet duygusuyla, sürdürülebilir yaşamla ve doğa ile ilişkimizi yeniden hayal ederek, tasarlayarak gerçekleşecektir. İnsanların yaşamlarında doğa için alan açan her eylem, bu temel bağı hatırlamak ve yenilemek için bir adımdır. 

Gelin, aramıza katılın! 

Farkında olun, Doğa için harekete geçin! 

İfade edin, Doğa için sanat üretin!

Ekip

Space for Nature - Doğa için Alan'ı herkes için erişilebilir bir sanat platformu olarak başlattık. Bireyleri, sanatçıları ve sivil toplum örgütlerini, insan ve Doğa etkileşimini yaratıcı süreçler aracılığıyla ve sanatsal yanıtlarla fark etmeye, sorgulamaya, ifade etmeye ve harekete geçmeye teşvik ediyoruz. Yerel ve uluslararası sanat platformları, sivil toplum örgütleri, topluluklar, bağımsız sanatçılar ve sanatçı olmayan bireylerle işbirliği içinde çalışarak; sanat platformumuz, sanat işlerimiz ve kapsayıcı etkinliklerimizle daha da genişlemeyi hedefliyoruz. İnsanların yaşamında Doğa için alan açan her hareketin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kolektif deneyimin sanatsal ve sosyal hayatı sürekli etkileyeceğine, iyi bir değişime katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Sizi, farkında olmaya, Doğa için harekete geçmeye, ifade etmeye ve Doğa için sanat üretmeye davet ediyoruz!

Teşekkürler

cross